Angelina, Xianyi Zeng, Zoey

20 Feb 2021, Saturday 

Xiaomei Zhang 10:00 – 10:10
Angelina Bi 10:15-10:25
Dongwei Li 10:30-10:40
Yujie Lu 10:45-10:55
Xianyi Zeng 11:00-11:10
Rachel Zhang 11:15-11:25
Zoey Zhang 11:30-11:40
Siyu Liu 11:45-11:55